Lagere boete onnodig verkeersgeluid

Ernstige en gevaarlijke verkeersovertredingen wil het kabinet zwaarder bestraffen en de relatief kleine overtredingen in het verkeer juist lager. De boete voor het veroorzaken van onnodig geluid met een motorrijtuig gaat hierdoor van 390 euro naar 240 euro.

Over het algemeen gaat het onnodig geluid over het claxonneren, waarbij het niet gaat om één keer claxonneren, maar meerdere keren. Minister Grapperhaus heeft de sanctie hiervoor veranderd aan de hand van het verbod dat ziet op het veroorzaken van onnodig geluid onder artikel 57 RVV 1990, vanwege de overeenkomsten die gevonden kunnen worden. De sanctiebedragen lopen erg uiteen. Hij adviseerde om deze twee gedragingen meer in verhouding met elkaar te brengen.

Door aanpassing van het boetestelsel wordt verwacht dat de verkeersveiligheid wordt versterkt door het strenger bestraffen van ernstige verkeersovertredingen. Tegelijkertijd zal de maatschappelijke acceptatie worden vergroot door lichtere overtredingen minder zwaar te beboeten. Voor de verkeersveiligheid is hierbij van belang dat ook de pakkans van verkeersovertreders wordt verhoogd. 

De aanpassingen in het verkeersboetestelsel worden later dit jaar via een algemene maatregel van bestuur (AMvB) aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Bronnen: Rijksoverheid(1), Rijksoverheid(2)