Motor maakt lawaai in stiltegebieden Nederland

Bij een verkiezing van NEFOM hebben het Noordhollands Duinreservaat ter hoogte van Egmond en Bergen en het stiltegebied Nationaal Park Zuid-Kennemerland een eervolle vermelding gekregen in de verkiezing van het ‘Lawaaiigste stiltegebied van Nederland’. Het stiltegebied Vlist in de Krimpenerwaard is de ‘winnaar’ want daar wordt de meeste herrie gemaakt.

Verkiezing

In Nederland heeft de overheid stiltegebieden aangewezen om op sommige plekken rust te hebben. Alleen blijkt dat er op veel plekken in stiltegebieden toch veel herrie wordt gemaakt. De Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) kreeg daar veel klachten over en organiseerde in samenwerking met het programma ‘Vroege Vogels’ de verkiezing van het lawaaiigste stiltegebied van Nederland met als doel de aandacht te vestigen op de maatschappelijk onacceptabele geluidsoverlast van motorvoertuigen in stiltegebieden. Door heel Nederland zijn door bewonersgroepen stiltegebieden genomineerd waar nog steeds heel veel herrie wordt gemaakt, zonder dat de overheid ingrijpt.

Bij Nationaal Park Zuid-Kennemerland komt het geluid van Zandvoort. Bij de uitreiking werd de nadruk op de dagelijkse geluidsoverlast gelegd. Het gaat niet om de F1, maar om de kleine evenementjes die bijna dagelijks op het circuit plaats vinden. De wethouder is gevraagd om in de toekomst meer rekening mee te houden met de overlast bij de buren. Wethouder Van Haeften zei het te begrijpen, maar in zijn antwoord klonk geen toezegging door dat hij iets aan de herrie zou gaan doen.

Motorvoertuigen

De eervolle vermelding voor het Noordhollands Duinreservaat en ‘winst’ in Krimpenerwaard komen door de grote groepen (met name) motorfietsen die als een lawaaiig lint op de zaterdagen en zondagen over de provinciale wegen N510 en N511 rijden. Volgens gedeputeerde Jeroen Olthof wordt er op dit moment gewerkt aan het actualiseren van het beleid voor stiltegebieden. “We kijken kritisch naar hoe het bestaande beleid past in de tegenwoordige tijd. De wereld is namelijk de laatste jaren alleen maar luider geworden.”, zegt hij in het Alkmaars Dagblad.

De meeste inzenders zien de motorfiets als veruit grootste herriemaker. Als je hierbij bedenkt dat vliegtuigen (Limburg) en auto’s (Circuit van Zandvoort) door aangemelde gebieden zijn genoemd, is het wel duidelijk we echt kunnen spreken van een motorfiets probleem. Omdat de motorfiets wettelijk meer geluid mag maken dan een auto, is dit probleem ontstaan. Een moderne auto mag 73 dB produceren, de geluidsproductie van een motorfiets niet hoger mag zijn dan 80 dB.

NEFOM pleit dan ook voor invoering van een identieke geluidsnorm voor alle motorvoertuigen, op basis van een landelijk geldend maximum van 70 dB per uiterlijk 1 juli 2023. Voor auto’s hanteert de overheid binnenkort een maximale geluidsnorm van 70 dB. Vanuit het gelijkheidsbeginsel zou dit ook moeten gehanteerd moeten worden bij motorvoertuigen.

Bronnen: Rust bij de kust, Alkmaars Dagblad, NPO radio 1