Meer energie dan verwacht uit zonne-geluidscherm

Automobilisten die over de A50 bij Uden rijden, maken sinds begin dit jaar kennis met een revolutionair nieuw type geluidsscherm, Solar Highways gedoopt, dat zonlicht kan omzetten in elektriciteit. Het unieke is dat de zonnecellen aan twee kanten licht opvangen en dus in elke richting zijn te plaatsen. De eerste resultaten zijn boven verwachting, aldus TNO.

Aanvankelijk werd geschat dat het geluidsscherm voldoende energie zou opwekken voor zo’n vijftig huishoudens. Uit de eerste metingen blijkt de opbrengst met 200 megawatt per jaar zo’n twintig procent hoger is. Dat is voldoende energie voor zestig huishoudens, of één miljoen kilometer elektrisch rijden, dan wel veertien kilometer snelweg verlichten. Vervuiling van het scherm blijkt nagenoeg geen invloed te hebben op de hoeveelheid opgewekte energie. De komende maanden wordt de technische, organisatorische en financiële haalbaarheid van de constructie verder onderzocht.

Optimale combinatie

ECN/TNO is er in samenwerking met Rijkswaterstaat en bouwbedrijf Heijmans in geslaagd een constructie te realiseren die de functies van geluid weren en energie opwekken optimaal combineert. Sinds de opening door minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW in februari heeft TNO metingen gedaan, waaruit blijkt dat het scherm beter presteert dan de modelberekeningen beloofden. De eerste resultaten zijn op woensdag 13 november gepresenteerd tijdens het zonne-energiecongres Sunday in Bussum.

Ochtend- en middagzon optimaal benut

Het bijzondere is dat dit bifacial, oftewel dubbelzijdige, scherm van 400 meter lang ‘verkeerd’ staat; niet op het zonnige zuiden gericht maar op het oosten en het westen. Want de hoeveelheid opgewekte energie is dankzij de tweezijdige zonnecellen vrijwel onafhankelijk van de richting waarin de snelweg loopt. De ochtend- en middagzon worden steeds optimaal benut. Door een speciaal ontwerp wordt het effect van schaduwwerking tot het minimum beperkt. De som van de opbrengst aan de voor- en achterkant is vrijwel onafhankelijk van de oriëntatie van het paneel.

Potentieel exportproduct

Solar Highways draagt bij aan de duurzaamheidsambities van Rijkswaterstaat dat in 2030 energieneutraal en circulair wil werken en 50% minder grondstoffen wil verbruiken. Dat betekent evenveel energie opwekken als verbruiken en werken zonder afval te produceren.

Voor TNO past deze ontwikkeling in de noodzakelijke mix om de energietransitie te doen slagen. Daarbij gaat het om het gebruik maken van zoveel mogelijk bestaand oppervlak zoals daken, gevels, wegen en ook geluidsschermen.

Met Solar Highways heeft ons land een potentieel exportproduct in handen. Vanuit het buitenland is er inmiddels concrete belangstelling.

Bronnen: TNO, Solar Highways