Nieuwe metingen bij Circuit Zandvoort

In opdracht van de gemeente Zandvoort start de Omgevingsdienst IJmond met ’nauwgezette’ geluidmetingen bij woningen in plaatsen rond Circuit Zandvoort. Aanleiding is een forse stijging van het aantal klachten. Er is ook een klankbordgroep ingesteld om te bekijken of de meetmethodiek uit de vergunning nog wel van deze tijd is.

De afgelopen weken is het Circuitpark Zandvoort toch al veelvuldig in het nieuws geweest. Onderwerp van gesprek was steeds weer de geluidsbelasting van het circuit op de omgeving. Aanleiding lijkt de mogelijke komst van de Formule 1 naar Zandvoort, maar ook de inzet (en de groeiende bekendheid) van het platform ‘Rust bij de kust’ draagt daaraan bij.

Waar de Omgevingsdienst in 2017 nog 23 geluidsklachten ontving over het Circuitpark Zandvoort, ontvingen zij in 2018 159 geluidsklachten. Hoewel een groot aantal klachten – volgens de geluidsnormen, gesteld in de vergunning – ongegrond is verklaard, neemt dit niet weg dat mensen geluidsoverlast kunnen hebben ervaren.

Geen metingen in 2018, nu klankbordgroep

In 2018 heeft de Omgevingsdienst geen metingen verricht, in tegenstelling tot in 2017. Gezien de gegevens die de Omgevingsdienst ontving, en de eigen metingen en het aantal klachten in 2017 was daar in 2018 geen aanleiding toe.

Naar aanleiding van de aanzienlijke stijging van het aantal klachten afgelopen jaar koos de gemeente ervoor om op 9 oktober 2018 met de klagers in gesprek te gaan. Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het circuit en het aantal klachten is de gemeente Zandvoort gestart met een klankbordgroep. ,,We willen checken of de manier van meten zoals die is vastgelegd in de vergunning nog werkt’’, zegt burgemeester Niek Meijer van Zandvoort in het Noordhollandsch Dagblad.

De Omgevingsdienst belooft over de resultaten van de ‘nauwgezette’ metingen te zullen communiceren.

Rust bij de Kust wil vooral minder racedagen. Op hun site met petitie schrijven ze: “Heeft u ook het gevoel dat er steeds meer geraced wordt op het Circuit Zandvoort? Dat klopt, want het aantal racedagen is de afgelopen jaren gestaag gegroeid naar 230 dagen per jaar. Met de mogelijke komst van Formule 1 zal de geluids- en verkeersoverlast verder toenemen.”

Bronnen: Noordhollandsch Dagblad, OD IJmond, Rust bij de Kust