Omwonenden Schiphol lanceren eigen klachtensite

Vliegherrie.nl. Dit is de site die omwonenden van Schiphol hebben gelanceerd om te kunnen klagen over het vliegveld. Hierbij zijn ze gesteund door verschillende milieuorganisaties en politieke partijen. De omwonenden vinden dat de bestaande sites niet goed werken. Ze worden gewantrouwd door de bewoners, omdat de luchtvaatindustrie ze zelf beheerd. “Mensen die regelmatig meldingen doen worden geweerd en inhoudelijk gebeurt er niets met hun meldingen. BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol) is daarom nutteloos, niet transparant en lijkt slechts gemaakt om omwonenden af te leiden,” zegt een woordvoerder in het Parool.

“Wij pleiten al jaren voor een onafhankelijk klachtensysteem en worden daarin ook gesteund door de Nationale Ombudsman,” zegt Matt Poelmans van de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol in het Parool. “Schiphol wil daar niet aan, dus moeten de bewoners het zelf doen.” Ondertussen probeert de vliegindustrie dan ook, volgens Schipholwatch, op sociale media de nieuwe site te bagatelliseren, zoals deze sector ook de overlast zelf probeert weg te rekenen.

De site is niet alleen bedoeld voor de omwonenden van Schiphol, maar voor iedereen die last heeft van vliegverkeer in Nederland. Op deze manier kan de site de publieke organisaties, pers en politiek beter informeren over het probleem dat het vliegverkeer veroorzaakt. Eens per jaar wordt de verzamelde informatie aangeboden aan de Tweede Kamer, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en aan de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Het meldpunt doet zijn werk goed. In de eerste twee weken kwamen er al 5.000 klachten binnen van 1.500 mensen. Dat is dan ook één van de voordelen van de site: je mag zoveel klachten indienen als je wil.

Bronnen: Het Parool, Schipholwatch, Meld vliegherrie!