Overlast door buitentrainingen van sportscholen

Er is overlast, maar ook creatieve oplossingen om overlast te voorkomen. Sinds de versoepeling van de maatregelen rondom het coronavirus is binnen sporten nog steeds verboden. Dit raakt vooral sportschoolhouders. Zij zoeken, en vinden, creatieve oplossingen en willen hun sportactiviteiten in de buitenlucht aanbieden.

Geluidhinder

Indoor sportlocaties vallen onder de milieuregels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hierin staan onder meer milieuvoorschriften over geluidhinder. Ook sportscholen moeten zich aan deze voorschriften houden. Als indoor sportlocaties het sporten naar de buitenlucht verplaatsen, kan dit voor overlast zorgen. De DCMR (de Milieudienst Rijnmond) heeft hierover al een aantal overlastmeldingen gekregen. Om overlast te voorkomen, is het belangrijk om muziek en het versterken van het stemgeluid van de instructeur zoveel mogelijk te beperken.

Advies aan sportschoolhouders

De DCMR adviseert sportscholen die buiten lessen willen verzorgen om zelf te bedenken op welke plek de kans op overlast het kleinst is en bij de gemeente na te vragen wat de mogelijkheden en regels zijn.

Een advies is: maak alleen gebruik van versterkt muziekgeluid als dit echt noodzakelijk is voor de lessen en het op die plek is toegestaan. Als het stemgeluid van de instructeur niet versterkt wordt, blijft ook het muziekgeluid automatisch op een wat lager niveau. Informeer vooral de omgeving vooraf goed over uw plannen. En geef buren een telefoonnummer voor als er vragen of problemen zijn.

Silent disco

Een mooie oplossing om overlast te voorkomen, is bijvoorbeeld de zogenaamde ‘silent disco’. Hierbij hebben de cursisten allemaal een draadloze oortelefoon in waarop muziek en stemgeluid versterkt weergegeven worden. Dit kan via professionele apparatuur, maar misschien ook low budget door het geluid via bluetooth naar de mobiele telefoons van de cursisten te zenden.

Handhaving

De DCMR zal bij klachten over geluidsoverlast de melders eerst vragen om begrip. Mocht er sprake zijn van grote overlast, dan gaan ze gesprek met de betreffende sportschoolhouder. Ze kijken welke aanvullende maatregelen de sportschool kan nemen om overlast te beperken. Wanneer de overlastmeldingen aanhouden, gaat de DCMR in overleg met de betreffende gemeente toezicht houden.

DCMR controleert alleen op overlast door (buiten)sportactiviteiten als deze onderdeel zijn van een bestaande sportlocatie. Groepen sporters die bijvoorbeeld in een park overlast veroorzaken, vallen onder de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeenten. Op die plekken controleert de afdeling handhaving van de gemeente.

Indoor Action

“Bij ons sloeg het hele coronagebeuren in als een bom”, vertelt clubmanager Michel de Boer van de Arnhemse sportschool Indoor Action aan Trouw. Ze hebben echter maatregelen genomen, rekening houdend met hinder voor de omgeving. Er zijn twee helften, een voor 25 mensen op fitnessapparaten en de andere voor groepslessen voor ook 25 mensen. “Voor de muziek tijdens de groepslessen hebben we draadloze hoofdtelefoons geregeld”, legt De Boer uit. “Zo voorkomen we geluidsoverlast, want dan is het snel afgelopen natuurlijk.”

Een aantal buurtbewoners was er niet gerust op toen er ineens een tent verrees in de wijk, en had zorgen over lawaai en groepsvorming. Een omgevingsvergunning wordt nu via een spoedprocedure behandeld en de club heeft goede hoop. “We krijgen signalen van de gemeente dat het wel goed komt”, zegt De Boer. “De gemeente zit natuurlijk ook met veel dilemma’s rondom de aanpak van het coronavirus, maar heeft er ook geen baat bij als wij niets zouden kunnen doen en failliet zouden gaan.”

Bron: DCMR, Trouw