Pannaveld moet weg om geluid, petitie gestart

Naast basisschool ’t Padland in Venhuizen ligt al heel lang een pannaveld. Deze blijkt echter niet aan de regels te voldoen, waardoor de gemeente heeft bepaald dat deze zo snel mogelijk weg gehaald moet worden.

Toen er vorig jaar klachten waren over het geluid, werd besloten dat een mediator samen met de gemeente, klagers en de school in gesprek zou gaan. “Maar wij zijn nooit uitgenodigd voor die gesprekken”, legt directeur Ingrid van Heezen van basisschool ’t Padland uit bij NH Nieuws. Volgens van Heezen zijn ze pas bij de gemeente langs geweest toen de mediation al zo goed als was afgerond. Hoewel zij met geluidwerende maatregelen, zoals rubberen tegels, een rubberen coating over de metalen hekken of geluidswallen, als voorstel kwam, deelde de gemeente een maand later mee dat het pannaveld weg moet.

Andras Theunissen, woordvoerder namens de bezwaarmakers, zegt bij NH Nieuws het volgende: “Het gebonk gaat door van zonsopgang tot zonsondergang.” Hij geeft daarnaast aan dat de tegenstanders van het veld met experts gekeken hebben naar maatregelen, maar dat dit geen zin zou hebben. Het gaat volgens hem vooral om de afstand. Zijn erf grenst namelijk direct aan het veld.

Waar het veld naartoe verplaatst zal worden, is nog onduidelijk. Dit is tijdens de mediation besproken, maar de zeven mogelijke locaties zijn nog geheim. Toch leggen bewoners van de wijk en de school zich nog niet neer bij het besluit. De directeur gaat binnenkort langs bij de gemeente en er is een enquête gestart voor de herziening van het plan.

Bronnen: NH Nieuws, Petities.nl