Passende normen onderbouwd voor windpark Delfzijl

Op 30 juni deed de Raad van State een uitspraak, waarin staat aangegeven dat de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit voor windparken niet meer gebruikt kan worden. Daarom heeft het college van de burgemeester van Delfzijl besloten in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Wijziging Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding. Hierin zijn diverse milieunormen opgenomen, die de gemeente nu zelf heeft onderbouwd. Het gaat hier om de normen voor geluid, slagschaduw, schittering en externe veiligheid, die de gemeente met de provincie, adviesbureaus en initiatiefnemers passend vond voor deze locatie.

Het bepalen van de normen is maatwerk, omdat het exact moet zijn toegespitst op de situatie. De gemeenten kunnen zich wel aansluiten bij de geluidsnormen voor industrie of wegverkeer, omdat hier al veel ervaring mee is.

Wethouder Hans Ronde zegt bij de Eemskrant: ‘We hebben in dit ontwerp de normen voor slagschaduw naar nul uren toevoeging per jaar weten terug te brengen. Voor bedrijven geldt een norm van zes uren. Dat is voor omwonenden een verbetering ten opzichte van de vorige normen. De normen voor schittering, externe veiligheid en geluid zijn hetzelfde gebleven. Door het opnemen van de normen in het bestemmingsplan wordt voldaan aan de uitspraak van de Raad van State.’

Bronnen: Eemskrant, Gemeente.nu