Proef smeerauto tegen piepend tramgeluid Utrecht

Inwoners van IJsselstein waren in de nacht van 31 mei getuige van een bijzonder schouwspel. Over het spoor van de trambaan reed een auto. Normaal gesproken hebben auto’s daar niets te zoeken, maar voor dit speciale exemplaar werd een uitzondering gemaakt.

Het is dan ook geen gewone auto, maar een onderhoudsvoertuig dat door het trambedrijf van de provincie Utrecht is geleend van het GVB in Amsterdam. Het bijzondere aan deze auto is dat deze is gebouwd als een soort rijdende vetspuit. Want achter de cabine van de bestuurder zit een tank die is gevuld met een bijzonder smeermiddel en vlak voor de wielen zit de installatie waarmee een dun laagje vloeibaar vet op de rails wordt gespoten.

Recente actie

De inzet van deze smeerauto is de meest recente actie door de provincie Utrecht, die verantwoordelijk is voor het beheer van de tramlijn, om het piepende geluid van de nieuwe trams te verminderen. Dit snerpende geluid doet zich voor in de bochten van de trambaan en is een bron van ergernis voor bewoners nabij de trambaan in IJsselstein, met name tussen de haltes Eiteren en de eindhalte bij de Praagsingel.

Meer vaart en resultaat

Vanwege de goede ervaringen in Amsterdam met deze smeerauto heeft de provincie Utrecht besloten om dit voertuig in te zetten op dit deel van de tramlijn in IJsselstein. Sinds april zet de provincie hier ook een smeerploeg in die handmatig vet aanbrengt in de bochten van de trambaan. De proef met deze smering komt overigens bovenop het vet dat vanuit de trams op het spoor wordt gespoten. Het werk van de smeerploeg is echter arbeidsintensief, het duurt gemiddeld een dag en het levert nog niet in alle opzichten de gewenste resultaten op. De smeerauto is bedoeld om meer vaart en resultaat te zetten achter dit werk. De machine kan namelijk snel en effectief meters maken met het smeren van piepende rails, nadat deze auto goed is ingesteld op het spoor.

Proef eerste nacht

De eerste nacht van 31 mei was bedoeld om de inzet van deze smeerauto in de praktijk grondig op de proef te stellen en te bekijken wat ervoor nodig is om dit voertuig de komende zomer structureel te gebruiken op dit deel van de tramlijn in IJsselstein. Daarom stond een veiligheidsman paraat om de kruisingen van de trambaan in de gaten te houden en was er een monteur nabij die snel storingen kon verhelpen aan de beveiliging van de kruisingen met verkeerslichten en slagboominstallaties, evenals mogelijke storingen aan de wissels.

Vet op het spoor

Omdat de auto in de nacht over het spoor rijdt, wordt het tramverkeer niet ontregeld en is er meer tijd om met een ruime dosering het vet op de kop en de zijkanten van het spoor aan te brengen. De resultaten van de eerste test laten zien dat het mogelijk is, om in één nacht, mits goed voorbereid, met deze auto beide sporen van de trambaan in IJsselstein te voorzien van een laagje vet tussen de eindhalte bij de Praagsingel en de halte Eiteren.

Te zien deze zomer in IJsselstein

De smeerauto rijdt vooralsnog tweemaal in de week ’s nachts over het spoor in IJsselstein en deze inzet is door de provincie ingepland in elk geval tot medio augustus. De verwachting is dat de inzet van deze auto in de nacht niet of nauwelijks voor geluidshinder zorgt bij bewoners in de directe omgeving. De smeerauto rijdt langzaam en redelijk geruisloos over de trambaan.

Hier is het artikel te vinden op de site van de Provincie Utrecht.