Methode Doc29 deels geschikt voor klein vliegveld

Rekenmethode Doc29 blijkt al geschikt voor Schiphol, maar de Kamer vroeg zich af of deze methode ook te gebruiken was voor regionale luchthavens. Na het onderzoek in 2019, bood de minister van Infrastructuur en Waterstaat deze maand het eindrapport aan.

Uit het onderzoek blijkt dat de rekenmethode ook toepasbaar is voor de regionale luchthavens. Wel blijft er een aantal aandachtspunten die nog te onderzoeken zijn. De belangrijkste hiervan is dat geadviseerd wordt om te bezien of de methode voor het ontwikkelen van invoergegevens voor de geluidberekeningen verbeterd kan worden. Hierbij moet ook specifiek aandacht zijn voor het modelleren van vertrek- en naderingsprocedures van klein verkeer.

De minister geeft aan dat ze dit vervolgonderzoek wil uitvoeren. Dit zal naar verwachting klaar zijn aan het einde van het jaar. Daarna kunnen de effecten van het gebruik van Doc29 bepaald worden. Deze vervolgonderzoeken zullen waarschijnlijk in de eerste helft van 2022 klaar zijn. Hierna kan bepaald worden hoe Doc29 zal worden opgenomen in het rekenvoorschrift voor de regionale luchthavens.

Bron: Rijksoverheid