“RWS moet verkeersintensiteiten verbeteren”

In het vorig jaar gepubliceerde Nalevingsverslag geluidsproductieplafonds rijkswegen over 2017 bleef de geluidsemissie bij Ridderkerk in 2017 onder de geluidplafonds. Dat zou komen door verkeerde verkeersintensiteiten. RWS weigert een herberekening uit te voeren.

Dat het geluid onder het plafond bleef, vond men in Ridderkerk niet realistisch. De Combinatie Ridderker schrijft dat uit onderzoek van het adviesbureau Kuiper Compagnons blijkt dat voornamelijk het geluid van middelzwaar en zwaar verkeer hoger is dan eerder door Rijkswaterstaat was aangegeven.

“De getallen voor vrachtverkeer zijn inschattingen op basis van telpunten. Deze telpunten liggen op grote afstand van Ridderkerk en zijn dus niet nauwkeurig” is de conclusie. De verkeersdeskundigen stellen dat het gaat om een verschil van minimaal 0,5 decibel. Niet uitgesloten wordt dat de geluidsruimte bij Ridderkerk nu al overschreden wordt. Dat zou voor Rijkswaterstaat kunnen betekenen dat er maatregelen getroffen moeten worden met bijvoorbeeld stiller asfalt of geluidsschermen. Met deze informatie heeft Ridderkerk bij aangedrongen om anders te gaan rekenen.

Rijkswaterstaat wil daar omwille van “het gelijke speelveld” niet van afwijken: “Het Rijk gaat uit van haar landelijke metingen, methodes en controle.” Het Ridderkerkse college legt zich er niet bij neer. Verzocht is nu om concreet extra metingen van afzonderlijke voertuigcategorieën uit te voeren. Het geluidsaandeel van het vrachtverkeer kan dan veel nauwkeuriger worden bepaald.

“Als reactie daarop hebben wij aangegeven dat we ons inderdaad graag richten op de toekomst”, stelt het college van B&W. In die op 6 november verzonden reactie vraagt Ridderkerk om hier concrete invulling aan te geven door afspraken te maken over aanvullende metingen in Ridderkerk, aldus het Ridderkers Dagblad. “Dit met als doel om het aandeel van vrachtverkeer nauwkeuriger te bepalen. Die is als input te gebruiken voor het nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2020 en de daaropvolgende monitoringsrapportages. We horen graag hoe Rijkswaterstaat hier invulling aan wil geven”.

Bronnen: Ridderkerks Dagblad, De Combinatie Ridderkerk