Staat voor de rechter om geluid Schiphol

De geluidregels voldoen volgens actiecomité ‘Recht op bescherming tegen vlieghinder’ niet aan de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook de recentste maatregel om eind 2023 het aantal vluchten met 12 procent te verminderen is volgens hen niet genoeg. Vanwege de overlast bij Schiphol sleept de groep de staat voor de rechter.

Volgens het comité komen ze op voor anderhalf miljoen mensen die volgens de WHO norm te veel geluidshinder ervaren door de vliegtuigen. Om hier wel aan te voldoen, moet er een halvering van de Nederlands geluidsnorm plaatsvinden.

Niet de eerste keer

Al eerder probeerde actiegroepen de staat aan te klagen, maar de zaken werden steeds afgewezen door rechters. De kabinetten gaven toen aan bezig te zijn met maatregelen, maar hier is niks van terecht gekomen, volgens de actiegroep. Aan het einde van 2021 gaf luchtvaartinspectie ILT al aan dat dit gaat resulteren in het verliezen van rechtszaken. Toen kwam het plan met de afname van 12 procent. Na de bekendmaking van het plan, sprak het actiecomité met luchtvaartminister Mark Harbers. “Die maakte heel duidelijk dat het kabinetsbesluit niet is gebaseerd op bescherming van omwonenden, maar op angst voor rechtszaken,” zegt initiatiefnemer Jan Boomhouwer in het Parool. “Die ingreep verandert niet veel aan ons plan.”

“De 440.000 vluchten waar nu sprake van is, zijn wederom gebaseerd op wat economisch het minimale aantal starts en landingen voor Schiphol moet zijn. Weer wordt voorbijgegaan aan wat de maximale hinder voor omwonenden mag zijn. Telkens worden Schiphol en de economie op één gezet en bewoners op twee. Het is steeds het oude denken. Er wordt nog altijd niet gewerkt aan het vastleggen van een grens voor de maximale hoeveelheid geluid en overlast voor omwonenden.”

Geen plannen om aan de normen te voldoen

Minister Harbers gaf op dezelfde dag dat hij de dagvaarding ontving aan dat hij niet van plan is aan de richtlijnen van het WHO te voldoen. Ook gaf hij aan dat Nederland met Frankrijk al de strengste normen heeft. “In ons gesprek met Harbers werd ook al duidelijk dat hij zich niet aan de normen wil houden, omdat Nederland niet het braafste land van Europa wil zijn,” vertelt Boomhouwer. “Maar de WHO-richtlijnen kun je niet aan de kant schuiven.”

Bronnen: Het Parool, RTL Nieuws