Waarschuwingsgeluid voor elektrische auto’s

Vanaf juli volgend jaar moeten nieuwe elektrische auto’s voorzien zijn van een akoestisch waarschuwingssysteem. Dit moet voorkomen dat deze voertuigen niet gehoord worden. Wereldwijd hebben bonden voor blinden en slechtzienden het verbod geïnitieerd. Brigade won met hun systeem een van de Awards voor de Leefomgeving. Experts betwijfelen de waarde van deze verplichting overigens.

Alle vierwielers

Het Amerikaanse Department of Transportation heeft geconstateerd dat elektrische voertuigen 37 procent vaker betrokken zijn bij ongevallen met voetgangers dan hun conventionele tegenhangers, aldus het AD. Daarom moeten alle nieuw toegelaten auto’s met een elektromotor vanaf 1 juli zijn voorzien van een waarschuwingssysteem. Een jaar later geldt die regeling voor álle elektrische auto’s, plug-in hybrides en brandstofcelauto’s. Het gaat daarbij niet alleen om auto’s, maar ook om commerciële voertuigen met vier of meer wielen, zoals bussen.

’s Nachts niet verplicht

De EU-verordening bepaalt dat het geluid tot een snelheid van 20 km/u wordt uitgezonden. Daarboven maken de banden zoveel geluid dat men ze daardoor kan horen aankomen. Het geluid moet lijken op een verbrandingsmotor en bestaan uit frequenties die ook door ouderen goed waarneembaar zijn. Het volume moet minimaal 56 dB bedragen en niet meer dan 75 dB bij 20 km/u. Achteruitrijgeluiden zijn ook verplicht, standgeluid is optioneel. Een ‘pause switch’, een schakelaar om bijvoorbeeld ’s nachts toch onhoorbaar door een woonwijk te kunnen rijden, is toegestaan.

“Geen toegevoegde waarde”

“De kans is groot dat het toegevoegde geluid dusdanig wordt gemaskeerd door omgevingsgeluiden, dat het uiteindelijke effect minimaal is.” zegt Agnieszka Stelling hierover in rij-instructie.nl. Zij promoveerde aan de TU Delft onlangs op een onderzoek naar de geluiden die een rol spelen bij de verkeersveiligheid van fietsers. Stelling onderzocht voor drie situaties de rol van geluid: het kunnen lokaliseren van (stille) elektrische auto’s, het luisteren naar muziek op de fiets en het telefoneren op de fiets.

Quiet Vehicle Sounder

De Quiet Vehicle Sounder van Brigade Electronics geeft geluid dat alleen in de gevarenzone in de baan van de auto kan worden gehoord. Daarmee is de geluidvervuiling minimaal. Dit was aanleiding op het het congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit de Award voor de Leefomgeving te krijgen, uit handen van oud-minister Jacqueline Cramer.

Bronnen:

AD, Rij-instructie.nl, After Sales Magazine, Brigade