Wel of geen nulmeting windmolens?

Tijdens een webinar beweerde geluidsdeskundige Jan van Muijlwijk dat windmolens geen laagfrequent geluid produceren. Het webinar werd georganiseerd voor inwoners die zich zorgen maken over de windparken die bij Dronten zullen komen. Bewonersgroepen willen een nulmeting.

Van Muijlwijk heeft vanwege het weinige onderzoek dat over laagfrequente tonen bestaat, zelf onderzoek gedaan bij acht parken. Bij Omroep Flevoland zegt hij: “Goede windmolens maken geen laagfrequent geluid.” Waar hij zelf woont, is wel een bromtoon gemeten. “Maar daarvan zegt de bouwer ook: dit is niet goed, dit moet niet. Hier gaan we wat aan doen. Dus over het algemeen komt het niet voor.”

De windmolens zullen bij Biddinghuizen, Swifterbant en Ketelhaven geplaatst worden. Dit zijn Windplan Groen en Windplanblauw. Bestaande windturbines worden opgeruimd en grotere, nieuwe turbines worden gebouwd. In totaal maken in Windplan Groen 98 bestaande turbines plaats voor 90 nieuwe. In Windplanblauw maken 74 bestaande turbines plaats voor 61 nieuwe. Met deze nieuwe turbines kan meer duurzame energie worden opgewekt. De Raad van State heeft in 2019 en 2020 de windplannen onherroepelijk verklaard.

Nut van een nulmeting

Om vast te stellen of de windturbines voor geluidsoverlast zorgen, wil belangengroep De Windbrekers een nulmeting. Leon Lemmers, adviseur van een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van geluid, vertelde tijdens de webinar dat een nulmeting niet altijd zin heeft. In de tijd waarin windparken gebouwd worden, kan er veel in een omgeving veranderen. Ook zijn weersomstandigheden zoals de windrichting en windsnelheid een belangrijke factor. Om met deze factoren rekening te houden, zou heel lang gemeten moeten worden.

Lemmers geeft ook aan dat een nulmeting geen zin heeft als het gaat om handhaving. Dan moeten er gewoon steekproeven worden gedaan met de windturbines aan en uit. Zo kan op dat moment het verschil bepaald worden.

De plaatselijke politiek is het zelf ook nog niet eens of de nulmetingen wel of niet gedaan zullen worden. Het CDA wilde, samen met D66 en PvdA, al voor het webinar een toezegging van de gemeenteraad dat de nulmetingen er zouden komen. De wethouder wilde het webinar afwachten. Of de metingen er komen moet in één van de volgende raadsvergaderingen besloten worden.

Bronnen: Omroep Flevoland, Flevopost, Gemeente Dronten