Windturbines Houten gaan ’s nachts toch draaien

Hanny van Doorn woont sinds 2013 onder twee windmolens, die neer werden gezet onder de voorwaarde dat de burgers beschermd zouden worden tegen geluidsoverlast. Zij vindt het een belofte van niks, want de afspraken zijn eind mei op last van de rechter ingetrokken.

Al twintig jaar gaat de discussie in Houten om windmolens. Hanny in het AD: ,,Ik ben kind aan huis geworden bij de rechtbank en de Raad van State.’’ De afspraken die met Eneco gemaakt zijn, waren niet goed genoeg. Eneco kan er juridisch gezien onderuit komen. De rechter stelde windpar-eigenaar Eneco al gelijk. Het bedrijf wil dat de windmolens vaker gaan draaien.

Hanny vindt dat de compensatie, een bepaalde som geld, niks waard is, wanneer er niet geslapen kan worden. Zij ziet het ook op andere plekken in het land: burgers die verdrongen worden door het klimaat en de overheid.

De maatwerkvoorschriften, die gemaakt zijn naar aanleiding van de afspraken, werkten volgens Eneco niet. Er kwamen veel klachten binnen en iedereen verzon er steeds weer nieuwe dingen bij. Als het windpark moet voldoen aan dezelfde eisen als alle andere windparken in Nederland is er voor alle partijen duidelijkheid.’’ 

Nadat de gemeente de maatwerkvoorschriften introk, gaven ze aan dat ze het met pijn in hun hart doen en dat ze geen nieuwe argumenten konden bedenken die bijzondere lokale omstandigheden aantonen.

Bronnen: AD, Houtens Nieuws