Woningbouw bij Schiphol op koers

De Raad van State (RvS) heeft op 2 december 2020 uitspraak gedaan in het beroep van KLM tegen bestemmingsplan Schuilhoeve. Schuilhoeve wordt een nieuwe woonwijk aan de oostzijde van Badhoevedorp, de kant van Schiphol. De gemeente Haarlemmermeer moet van de RvS op twee punten van het bestemmingsplan verder onderzoek doen.

Een volledig artikel over de technische en juridische aspecten vindt u hier. Hieronder staat een korte beschrijving van de zaak.

In 2014 vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan Schuilhoeve van de gemeente Haarlemmermeer, waartegen Schiphol en de KLM bezwaar hadden gemaakt. Daarom moest de gemeente Haarlemmermeer een nieuw bestemmingsplan maken. Het bestemmingsplan Badhoevedorp Schuilhoeve is gemaakt voor de nieuwe woonwijk met maximaal 700 woningen. Een belangrijk punt van aandacht bij de woningbouw is het industrielawaai en het grondgeluid van vliegtuigen. Het bestemmingsplan – met bijbehorende onderzoeken – geeft uitgebreide aandacht aan deze onderwerpen.

De RvS draagt de gemeente nu in deze tussenuitspraak op om twee punten verder te onderzoeken. Het eerste punt is verder onderzoek naar het effect van proefdraaigeluid op een harde ondergrond. Ten tweede moet de gemeente verder onderzoek doen naar grondgeluid van vliegtuigen in de winterperiode. Volgens de uitspraak van de RvS moet de gemeenteraad binnen een half jaar de onderzoeken uitvoeren en een herstelbesluit nemen.

Bezwaren KLM

Volgens de verantwoordelijk wethouder Derk Reneman (VVD) is er voor dit nieuwe bestemmingsplan nauw samengewerkt met Schiphol. KLM is daar kennelijk niet bij betrokken geweest. KLM heeft een zienswijze tegen het bestemmingsplan bij de gemeente ingediend, maar daar is volgens KLM niet op gereageerd. “Onder belangrijke verkeersaders en in de nabijheid van de luchthaven, zoals Schuilhoeve, zou er niet willens en wetens woningbouw gepleegd moeten worden. De gemeente zoekt de grens letterlijk op. KLM geeft tevens aan dat voorkomen dient te worden dat er nieuwe ernstig gehinderden worden toegevoegd door woningbouw,” zo vat het bedrijf zijn bezwaar samen. De KLM is daarop voor de tweede keer naar de Raad van State gestapt om te voorkomen dat de woonwijk wordt gerealiseerd. Na deze tussenuitspraak van de RvS is de realisatie van Schuilhoeve weer een stap dichterbij.

Bronnen: Gemeente Haarlemmermeer, vlieghinder.nl, Noordhollands Dagblad.