Maastricht pakt overlast bluetooth speakers aan

Om het wildplassen, alcohol- en drugsgebruik, kabaal van bluetooth speakers, luidruchtige bezoekers en hangjeugd in het Stadspark tegen te gaan, gaat gemeente Maastricht maatregelen nemen. Er worden meer handhavers ingezet en worden borden geplaatst waarop de regels van het park staan. Het plan is om eerst mensen die overlast veroorzaken te informeren. Houdt de overlast

Doe mee met proefdraaien CVGG

In 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf dat moment start de verplichte aanlevering van geluidgegevens aan de  Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) voor het geluidregister. Bronhouders moeten geluidgegevens gestandaardiseerd aanleveren. Sommige partijen moeten dit al eerder  voor de END-geluidbelastingkaart. Om  alvast  te oefenen met het aanleveren van gegevens, is er een oefenomgeving beschikbaar. Hierin kunt

Laagfrequent geluid bij zandwinning Beuningen

De zandwinner Nederzand voor de Geertjesgolf bij Winssen zorgt voor overlast bij omwonenden. Daarom heeft wethouder van de gemeente Beuningen Sijmen Versluijs bij een commissievergadering aangegeven de regels omtrent de vergunning aan te scherpen, wanneer de overlast aanhoudt. ,,Wij hebben zelf die vergunning verleend. Als blijkt dat die onvoldoende scherp is opgesteld dan moeten we

Geluid op mars klinkt anders

Eind maart is er door een internationale groep wetenschappers de uitkomst van een onderzoek over het geluid op Mars gepubliceerd. De onderzoekers hebben met microfoons van de Marsverkenner Perseverance geluisterd naar het voorbijvliegen van de Marshelikopter Ingenuity. Doordat bekend was op welke locatie de helikopter vloog, kon men berekenen hoe lang het duurde voordat het

Overzicht jurisprudentie april 2022

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 30 maart tot en met 27 april 2022 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Onderwerpen die aan bod komen zijn reconstructie van wegen, vergeten hogere waardebesluiten, saneringsplannen, gevelisolatie, woningbouw

Rapport afstandsnormen windturbine naar Kamer

Minister Jetten (Klimaat en Energie) heeft het rapport van het onderzoek naar afstandsnormen voor windturbines op land naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister gaat in op de inzichten uit het rapport en de stand van zaken in het proces richting nieuwe normen. Hierin vertelt hij het volgende: Over het rapport ‘Onderzoek afstandsnormen windturbines’ Naast

‘Aanpak LF-geluid Roertunnel complex en duur’

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht ‘Boenkboenk-geluid door Roertunnel wel degelijk echt: ‘Het mag hier in Roermond geen 2e Groningen worden”. De Tweede Kamerleden Van der Molen en Amhaouch (beiden CDA) hadden hierover vragen gesteld. In de brief beschreef de minister onder andere het onderzoek van geluidbureau

Onderzoek stille zones in Bloemendaal

Bloemendaal start een onderzoek naar stille verkeerszones. Hiermee willen ze bereiken dat lawaaiige motoren en auto’s verschillende wegen niet meer gaan gebruiken.Dat gebeurt dankzij Zelfstandig Bloemendaal (ZB). Het gaat Rob Slewe van ZB erom dat lawaaiige motoren wegen, zoals de Vogelenzangseweg en de Zandvoorterweg, gaan mijden. Volgens hem mogen bepaalde motoren, bijvoorbeeld van het merk

Maatregelen voor lawaai Gents hondenasiel

Absorberende cassettes en een hogere muur zijn er nodig om het hondenlawaai van een asiel in Gent in toom te houden. Buurtbewoners van de Watersportbaan hebben namelijk veel last het nieuwe dierenasiel dat in de buurt ligt. De honden maken veel lawaai, wat volgens metingen de situatie onhoudbaar maakt. Daarom moet het asiel van de

Praktijkvergelijking DeNoize ramen bij Schiphol

Kan je met slimme ramen geluidshinder in huis verminderen? Dat is de vraag waar DeNoize zich mee bezig houdt. De innovatieve start-up doet metingen aan een raam in een woning in Zwanenburg, dat onder de vliegroute van Schiphol ligt. Daarbij testen de onderzoekers van DeNoize een door henzelf ontwikkelde slimme raamtechniek die het geluid van

Metingen ter plaatse voor milieu-impact windpark mag

Het bevoegd gezag mag, bij het plannen van een windmolenpark, bij een m.e.r.-beoordeling uitgaan van metingen van de situatie ter plaatse om te bepalen of sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu .Dat stelt de rechtbank in een uitspraak in Rotterdam. Daarnaast zijn de belangrijkste conclusies: In een m.e.r.-beoordeling moet gemotiveerd worden of

Overzicht jurisprudentie maart 2022

Auteur: Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 23 februari tot en met 23 maart 2022 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Onderwerpen die aan bod komen zijn reflectie, zonneparken, lossende vrachtwagens en een buurtbarbecue. Ruimtelijke ordening Ontwikkeling Kempisch Bedrijvenpark: ABRvS

Burgers Groene Hart en TUE meten vliegtuiggeluid

Tussen 1990 en 2018 is het aantal vluchten van en naar Schiphol is verdubbeld, en is ook het vlieggeluid sterk toegenomen. Dit gebeurde o.a. in het Groene Hart. Daarom gaan de bewoners hiervan een burgermeetnetwerk vliegtuiggeluid maken. Dit doen ze met hulp van Technische Universiteit Eindhoven. De regelgevingen over vliegtuighinder is gebaseerd op berekeningen in

Landelijke dataset verkeersgegevens mogelijk

Begin 2023 gaat de Omgevingswet in met onder andere nieuwe regels voor geluid. Een onderdeel daarvan is dat gemeenten verplicht worden om elke vijf jaar het verkeersgeluid op wegen te monitoren. Hiervoor is detailinformatie nodig over de hoeveelheid verkeer op elke weg (verkeersintensiteiten). Het RIVM onderzocht voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) of

Ook in Voorschoten zorgen over geluid padelbanen

De bewoners van Voorschoten maken zich, net als hun buren in Oegstgeest, zorgen over de geplande aanleg van padelbanen. Daarom hebben ze bezwaar aangetekend bij de gemeente. “De gemeente vergelijkt de geluidsoverlast met die van een tennisbaan, maar padel maakt veel meer lawaai”, geven de omwonenden aan in een brief aan de gemeente Voorschoten. Drie

Call for Papers congres GTL

Na een uiterst geslaagde editie in 2021 van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, wordt op 8 en 9 november 2022 in de Expo Hoevelaken de 25e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. De Call for Papers is daarvoor geopend. Het congres met beurs/informatiemarkt is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met ca.

Slimmere metingen geluid Schiphol

De 41 geluidsmeetposten rondom Schiphol gebruiken vanaf vandaag een slimmer algoritme dat geluid nauwkeuriger koppelt aan vluchten. Het algoritme is in staat om vlieggeluid beter te herkennen en te onderscheiden van achtergrondgeluiden van verkeer of het weer. Hiermee verbetert de informatievoorziening aan omwonenden en kunnen maatregelen om geluidsoverlast te verminderen beter geëvalueerd worden.  Dat deze

Slechte schermen zorgen juist voor extra geluid Deurne

Langs de spoorweg in Deurne voelen de buren dagelijks het huis trillen wanneer er een goederentrein langs raast. Dit, terwijl er in 2018 geluidsschermen zijn geplaatst langs het spoor. Deze laat niet alleen de trillingen door, maar maakt ze ook nog eens erger. Wethouder Helm Verhees vertelt op DMG Radio: “We hebben dat aangekaart bij