Brabants Afval Team gaat elektrisch rijden

De gemeente Tilburg ondertekent een overeenkomst om ervoor te zorgen dat de wagens van het Brabants Afval Team (BAT) in de toekomst geen schadelijke stoffen meer uitstoten. Bijkomend voordeel: emissielose voertuigen maken minder geluid. Dit heet emissievrij vervoer. Het streven is dat alle wagens in 2040 geen schadelijke stoffen meer uitstoten. Vanaf 1 januari 2030

Feestelijke start bouw scherm N209

Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland en wethouder Simon Fortuyn van de gemeente Lansingerland zorgden er maandag 18 maart samen voor dat de eerste paal van een nieuw geluidsscherm langs de N209 de grond in ging. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling van de bewoners van het buurtschap Kruisweg, dat direct ten

Meer gemeenten willen lagere snelheid A50

Apeldoorn, Oss, Wijchen, Beuningen: alle gemeenten willen een lagere snelheid op de A50. In Apeldoorn ervaren 5.000 mensen ernstige hinder van omgevingslawaai. De belangrijkste bron daarvan is het wegverkeer en dan met name de snelwegen A1 en A50. In het Actieplan Geluid heeft de gemeente opgenomen in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat over geluidreductie op

Provinciale verkiezingen: wat doet het geluid?

De verkiezingen voor de Provinciale Staten komen er aan: op 20 maart mogen we naar de stembus. Komt het thema geluid terug in de verkiezingsprogramma’s? We bekijken als voorbeeld de provincie Overijssel. Overijssel heeft diverse middelgrote steden, ook veel landelijke gebieden met windmolenlocaties, diverse provinciale wegen, en het ligt in de invloedssfeer van Lelystad Airport.

Aanvullingsbesluit geluid: bereid u nu voor

(Advertorial) Hulp nodig bij het in beeld brengen van een nuttige inspraakreactie op het Aanvullingsbesluit geluid? O.a. de provincies Zuid-Holland en Gelderland en de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag gingen u voor. Wij staan de komende zes weken ook voor ú klaar! Voor het geluidbeleid vindt thans een herijking plaats: geluid krijgt vanaf 2021 een

Nalevingsverslagen GPP’s gepubliceerd over 2017

Op 14 februari zijn de nalevingsverslagen van ProRail en Rijkswaterstaat gepubliceerd over 2017. Daarin staat op welke locaties op de referentiepunten langs de rijksinfra geluidruimte is, en waar die wordt overschreden. Rijkswegen Eind 2017 waren er 60.885 referentiepunten langs het rijkswegennet waarop een geluidproductieplafond gold. Op 3,9% van de referentiepunten heeft in 2017 een overschrijding

Moerdijk wil nu echt snel maatregelen A4

De geluidsoverlast langs de A4 moet nu écht worden aangepakt. Dat eisen burgemeester en wethouders van Moerdijk aan Rijkswaterstaat. De geluidsnormen bij Heijningen en Helwijk worden namelijk overschreden. Dit blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat over 2017. De inwoners van Heijningen trokken bij minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat al eerder aan de bel

Call for Papers: congres GTL

Op 5 en 6 november wordt in de Expo Hoevelaken de 23e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. Het congres met informatiemarkt is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met ca. 500 bezoekers, meer dan 50 sprekers, workshops en discussiefora en 25 stands op de informatiemarkt. Call for Papers De programmacommissie nodigt u

Ernstige hinder op N307 na opening N23

In november 2018 is de nieuwe Westfrisiaweg bij Bovenkarspel (NH) geopend. Sindsdien is het verkeer op de N307 explosief gestegen. Omwonenden worden nu vroeg in de ochtend wakker door het geraas van vrachtwagens die op nog geen twintig meter van hun slaapkamers voorbij rijden. Deze toename van de geluidshinder nog niet genoeg om de provincie

Trouwstoet bekeurd om te veel geluid

Volgens wijkagenten van de Haagse wijk Bezuidenhout misdroegen auto’s in een trouwstoet zich behoorlijk in het verkeer. De stoet heeft daarom meerdere bekeuringen ontvangen. Met name de bruidegom, die in een witte Lamborghini reed, werd heel wat keren op de bon geslingerd voor o.a. onnodig toeteren en onveilig rijgedrag, aldus Regio015.nl. ‘Bellen, onnodig geluid veroorzaken,

Geluidwallen A1 Bathmen hoger vereist

Er is eindelijk een akkoord tussen de Belangenvereniging Bathmen, Rijkswaterwaterstaat, de provincie en de gemeente Deventer over geluidswerende maatregelen langs de A1. Vorig jaar gaf de minister groen licht voor de verbreding van de A1 naar 3×3 rijstroken. Ter hoogte van Bathmen bleek weliswaar dat aan de wettelijke normen tegen geluidsoverlast wordt voldaan, maar dat

Overlast Amsterdam beter in kaart met slimme sensoren

Om geluidsoverlast in Amsterdam beter in kaart te brengen gaat Sensemakers AMS naar oplossingen speuren met behulp van geluidssensoren en artificial intelligence. ‘Geluidsoverlast is een slow killer’, opende ombudsman Arre Zuurmond van Metropool Amsterdam een bijeenkomst van Sensemakers eind 2018. In de maanden ervoor had hij aan den lijve ondervonden hoe het is om continu

Weinig vertrouwen omwonenden verbreding N35

De drukke N35 tussen Nijverdal en Wierden verbindt de belangrijke economische regio’s Zwolle/Kampen en Twente. Voor een betere doorstroming past is er recentelijk een Tracébesluit genomen waarbij Rijkswaterstaat de weg aanpast tot een autoweg. Voor sommige bewoners pakken de plannen echter beroerd uit. En bovendien vertrouwen ze de geluidberekeningen niet. In de huidige situatie verandert

Vignet: ‘100 is hard genoeg’

De NSG heeft op 21 febrauri tijdens de bijeenkomst over Lawaai en Gezondheid een vignet gepresenteerd: “100: hard genoeg op de snelweg”. Dit initiatief is ontwikkeld door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG). Daarom is de hinder door ongewenst geluid – in dit geval verkeerslawaai – het startpunt van deze actie. Andere (milieu)factoren zijn evenwel – voor

Eerste bevoorrading supermarkt grote e-truck

Deze maand zijn er voor het eerst in Europa grote elektrische vrachtwagencombinaties, dus met aangekoppelde trailers, ingezet voor de bevoorrading van enkele supermarkten. De primeur was voor supermarkten in Amsterdam. Dat schrijven onder meer Het Parool en groen7.nl. Het gaat om een proef waarbij drie elektrische en twee plug-in hybride vrachtwagens met een aanhanger worden

Ronde-tafelgesprek over geluid in Tweede Kamer

In de komende Omgevingswet gaat er veel veranderen met betrekking tot de geluidwetgeving. Daarom is er op initiatief van diverse kamerleden een ronde tafel gesprek gehouden (ca. 2 uur) met zeven deskundigen uit de geluidwereld. U kunt het gesprek hier terugzien. Aanwezig namens de Tweede Kamer waren Christine Teunissen (Partij voor de Dieren), Erik Ziengs

Ontwikkeling nieuwe elektrische huisvuil-trucks

In samenwerking met de publieke huisvuilinzamelaars HVC, ROVA en Stadsbeheer Rotterdam ontwikkelt het bedrijf VDL Translift in Dronten op basis van de met DAF Trucks ontwikkelde elektrische aandrijflijn, vier elektrische voertuigen voor de inzameling van afval. Het plan is dat de voertuigen later dit jaar in gebruik worden genomen, aldus diverse bronnen. Vuilniswagens rijden over

Geen verbreding of hogere snelheid nodig op N201

Voor een toekomstbestendige provinciale weg N201 in de provincie Utrecht tussen Amstelhoek (nabij Uithoorn) en Vreeland (bij Hilversum) is geen ingrijpende verbreding en geen aanpassing van de huidige maximumsnelheid van 80 km per uur nodig. Die keuze leggen Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten voor. Om de doorstroming en de bereikbaarheid te verbeteren en de

Verbreding N35: stil asfalt en schermen

Op 15 januari is het Ontwerp Tracébesluit van de verbreding van de N35 Nijverdal – Wierden gepubliceerd. Zowel de doorstroming van het verkeer als de verkeersveiligheid op de N35 tussen Nijverdal en Wierden vormen namelijk een probleem. De verkeersdrukte neemt de komende jaren toe, waardoor ook de kans op problemen toeneemt, zoals files en verkeersongevallen.