Stiltelessen op basisscholen

Geluidhinder voorkomen is één ding, een stap verder is de kracht van echte ervaren. Stiltemomenten helpen onder meer om rust te midden van onrust te ervaren en om alert en toch ontspannen te zijn. Drukke kinderen kunnen opmerkelijk rustig worden met een stiltemoment. Afgelopen maanden zijn er daarom tientallen gratis gastlessen gegeven op basisscholen in

Beantwoording Kamervragen besluit geluid Ow

Minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen heeft antwoord gegeven op Kamervragen over het ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. Al met al lijkt de minister naar aanleiding van de vragen geen reden te zien om aanpassingen te doen aan het ontwerpbesluit. De overgang van de Wet geluidhinder naar de Omgevingswet zal volgens de minister ook niet

Nieuw soort geluiddempende glasbakken Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein gaat over op glascontainers met geluiddempers. Nieuwegein is een van de eerste gemeenten in Nederland die deze maand op 63 locaties containers met geluiddemping gaat plaatsen, vertelt Patricia Lankreijer-Halman van Reinigingsbedrijf Midden-Nederland (RMN) in Trouw. De glasbakken in Nieuwegein zijn meer dan tien jaar oud en aan vervanging toe. Daarop ging haar bedrijf

Zonnepark: effect op overdracht geluid onderzoeken

Na windmolens komen ook zonneparken steeds vaker voor de rechter. De rechtbank Oost-Brabant heeft recentelijk een tussentijdse uitspraak gedaan waardoor de komst van een zonnepark in het Brabantse dorp Heesch op losse schroeven is komen te staan, schrijft Solar Magazine. Bij het verlenen van de vergunning ontbrak volgens de eisers destijds een duidelijke onderbouwing van

Beverwijk neemt actieplan unaniem aan

De gemeenteraad van Beverwijk heeft ingestemd met een actieplan tegen geluid. Met deze vaststelling kan het college aan de slag om waar mogelijk geluid beperkende maatregelen door te voeren in de openbare ruimte van de stad. Ontwerp Actieplan Geluid In het actieplan is aangegeven hoe de geluidshinder van spoor- en wegverkeerslawaai tot de periode 2023

Onderzoeksresultaten windpark Spui bekend

Sinds het (proef)draaien van de windmolens van windpark Spui in de Hoeksche Waard voerden geluidsexperts diverse onderzoeken uit. De algemene conclusie: het windpark kan voldoen aan de wettelijke eisen. Wel geeft een groep omwonenden aan nog steeds veel hinder te ervaren van de molens. OZHZ blijft naar aanleiding van klachten hierover in gesprek met andere

Gezonde leefomgeving belangrijk voor Overijssel

De provincie Overijssel streeft naar een gezonde en duurzame leefomgeving. Om te weten wat de inwoners van Overijssel vinden van hun omgeving, en of die gezonder moet, is onderzoek gedaan. Inwoners en ondernemers zijn breed bevraagd over de beleving van gezondheid en leefomgeving. Opvallend is dat, naast veiligheid, vooral het milieu belangrijk wordt gevonden voor

Nauwelijks verandering in plandrempels provincies

De provinciale actieplannen voor het verminderen van geluidhinder zijn inmiddels bijna allemaal gereed. Uit de evaluatie blijkt dat er maatregelen worden getroffen en deze effect hebben. Uit een evaluatie door adviesbureau M+P blijkt dat de plandrempels per provincie fors verschillen, afhankelijk van de ambities van de provincie, en dat er nauwelijks provincies zijn die ten

Meierijstad investeert in openbare verlichting met geluidmeters

Meierijstad investeert flink in ‘slimme’ straatverlichting die ook geluid en gladheid meten. Meierijstad investeert de komende jaren 1,8 miljoen euro in deze ‘slimme’ straatverlichting. B en W willen binnen tien jaar alle ruim 20.000 lichtmasten vervangen door innovatieve ledverlichting. Lantaarnpalen die ook nog eens elektrische auto’s kunnen opladen of opstootjes of vuurwerk meteen kunnen waarnemen

Utrecht heeft het meeste lawaai

Uit onderzoek van het tv-programma De Monitor en het datajournalistieke platform Pointer blijkt, dat van alle Nederlandse gemeenten Utrecht de grootste herriemaker is. Uit de geluidbelastingkaarten die in het kader van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai data gemaakt zijn, blijkt dat 20 procent van de bewoners in de agglomeratie Utrecht wordt blootgesteld aan niveaus van 55

Actieplan Rotterdam: meer aandacht voor beleving

Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie) presenteerde op 6 september het nieuwe Actieplan Geluid van Rotterdam. Met dit plan wil het stadsbestuur de komende vijf jaar de problemen rondom geluidsoverlast gaan verminderen. Uit eerder onderzoek blijkt dat er in Rotterdam bij ongeveer 109.000 mensen sprake is van geluidsoverlast. Dat is een op de zes

Emmer Compascuum is hangjeugd en brommers zat

Dorpsbelangen Emmer Compascuum trekt aan de bel bij de politie en de gemeente Emmen; overlast veroorzaakt door een groep inwoners neemt hand over hand toe. Lawaai, drugs- en drankgebruik, vernieling, intimidatie en asociaal rijgedrag op scooters en in auto’s lijken op sommige plekken eerder regel dan uitzondering te zijn. Volgens Dorpsbelangen zijn er in het

Ook gedoe bij trapveldjes Tiel en Oosterbeek

Nadat vorige maand het halve land zich bemoeide met de sluiting van een speeltuin in Nijmegen na klachten van omwonenden, leiden nu ook sportveldjes in Tiel en Oosterbeek tot ‘gedoe’. Deskundigen pleiten voor meer ‘geluidbudget’ bij de bouw van woningen nabij sportveldjes. Met eindtijden en mogelijke boetes moeten jongeren in Oosterbeek worden afgeschrikt, al gaan

Voorlichting Apeldoorn plannen Windenergie

Op 1 en 2 juli waren er inloopbijeenkomsten over windenergie in respectievelijk Klarenbeek en Uddel. Op beide avonden waren er ruim 100 bezoekers. Bij drie verschillende thema-tafels konden zij vragen stellen en in gesprek met medewerkers van de gemeente. De reacties tijdens de avonden waren divers. Aanleiding voor de bijeenkomsten was het recente onderzoek naar

Borden tegen zwemoverlast Borneokade

Omwonenden van de Borneokade in Amsterdam zijn naar de rechter gegaan vanwege geluidsoverlast van zwemmers aan de kade. De zwemmers werden jarenlang door de gemeente gedoogd. De rechter gaf de klagers gelijk. Zwemmen in de haven mag niet. De gemeente gaat borden plaatsen maar zegt verder niet te gaan handhaven. Zo melden Hart van Nederland