“RWS handelt klacht reflectie-geluid A73 goed af”

Bij de Nationale Ombudsman is een klacht binnengekomen over o.a. reflectie van lokaal geluid tegen de achterzijde van een geluidscherm bij de A73. Volgens bewoners heeft Rijkswaterstaat onjuist gehandeld. De Ombudsman vindt de klachten ongegrond. Dat de genomen maatregelen in de praktijk niet het gewenste effect hebben gehad, doet daar niet aan af. Hieronder is

Verbod lawaai huisdieren Alblasserdam

De gemeenteraad van Alblasserdam heeft vorige maand wijzigingen doorgevoerd in de Algemene Plaatselijke Verordening. Er is onder meer een passage opgenomen over geluidsoverlast door dieren. De gemeenteraad heeft dit gedaan naar Zwijndrechts voorbeeld. LetterlijkDe letterlijke tekst uit de APV luidt: “Onverminderd het bepaalde in artikel 2:60 moet degene die buiten een inrichting in de zin

Provincie uit ‘luie stoel’ over Teuge

‘Een vergissing van de bank in uw voordeel, u ontvangt 20.000 gulden’. Monopolyspelers herkennen de vreugde bij het trekken van deze kaart. Vliegveld Teuge ontving in 2010 per vergissing dubbele geluidruimte. Bewonersorganisaties willen een nieuw luchthavenbesluit, maar de provincie Gelderland lijkt niet erg hard te lopen. De discussie over de toekomst van het vliegveld bij

Moties en bewonersvragen Actieplan Geluid Amsterdam

Op 4 november het Actieplan Geluid de Amsterdamse gemeenteraad behandeld. Moties werden al aangekondigd van diverse partijen. Aandacht is specifiek gevraagd voor lawaai van bronnen die veelal gaan over andere aspecten dan een drempelwaarde voor het gemiddelde geluid van wegverkeer. Motoren, vliegtuigen, treinen, evenementen, verkeer, buren, bouwen, trams, helikopters, asfalt, bastonen (dwars door de muren)

Na charme-offensief verplaatsing hangjeugd Deventer

Strengere controles op overlast van hangjeugd, alcoholisten en drugsdealers op het ene plein zorgen voor een waterbedeffect richting een nieuwe hangplek. ,,Het is een maatschappelijk probleem dat je nooit helemaal zult uitroeien.” Dat concludeert Jurgen Vossenberg, voorzitter van de ondernemersvereniging van winkelcentrum Het Boreel, in Tubantia. Hij zag de afgelopen weken de overlast op het

NSG richtlijn voor ‘Aso-wet’ burenlawaai

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) heeft een richtlijn voor gemeenten voorgesteld om burenlawaai tegen te gaan. Hiermee wordt invulling gegeven aan de Wet aanpak woonoverlast (Waw), ook wel de ‘Aso-wet’ genoemd. Ongeveer een half miljoen Nederlanders ondervinden zodanig hinder van hun buren of omwonenden dat hun dagelijks leven ernstig wordt verstoord. Dat aantal neemt eerder

Nieuw meetpunt geluid Eindhoven Airport

Het Regionaal Meetnet Lucht en Geluid Zuidoost-Brabant krijgt steeds meer vorm. Ook de gemeente Meijerijstad, ten noorden van Eindhoven, gaat meedoen met een meetpunt voor geluid, stikstofdioxide en fijnstof. Met het ‘Regionaal Meetnet’ wordt in de regio Zuidoost-Brabant op initiatief van de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant gestart met het meten van de luchtkwaliteit.

Bewoners dagen Schiphol voor de rechter

De stichting ‘Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder’, bestaande uit drie bewonersgroepen uit de omgeving van Schiphol, gaat juridische stappen nemen tegen de luchthaven Schiphol en de Nederlandse staat. Ze eist dat burgers beter worden beschermd tegen geluidhinder, uitstoot en risico’s. De omwonenden willen dat Schiphol en de minister van Infrastructuur en Waterstaat bij de rechtbank

Te veel geluid van mooie fonteinen Sneek

In Sneek leuken sinds augustus acht gekleurde fonteinen de stadsgrachten op. Na klachten over geluidshinder moeten de fonteinen volgend jaar voorzien zijn van geluiddempende maatregelen. Om de binnenstad van Sneek in coronatijd tot leven te brengen schafte de ondernemersvereniging deze zomer acht fonteinen aan. De fonteinen van Italiaanse makelij werden geplaatst in verschillende stadsgrachten Als

Vervolg geluidoverlast van motoren en patserbakken

In het vervolgfeuilleton ‘overlast van patserbakken’ deze maand bijdragen uit Arnhem, Breda, Tilburg en, wederom, Rotterdam. De druk van bewoners op de gemeenteraden om het probleem aan te pakken, neemt toe. De problematiek heeft inmiddels ook de landelijke politiek bereikt. Rotterdam Gemeente en politie gaan meer prioriteit geven aan straatracers in de stad. Verkeersmaatregelen en

‘Biomassacentrale Ede moet stiller’

Voor de redactie van Geluidnieuws is de biomassacentrale een nieuwkomer. Maar in Ede weten ze er alles van: de biomassacentrale Bio-Energie Ede aan de Geerweg produceert klokjerond een oorverdovend gepiep van krakend ijzer. Studente Nikita Timmerman van de nabijgelegen Kenniscampus begon een petitie, diende klachten in bij het bedrijf, de gemeente en de provincie. Na

Overlast van studenten in Groningen

Bewoners van de Schildersbuurt in Groningen zijn de overlast door studentenhuizen zat. In een brandbrief aan de gemeente, ondertekend door veertig mensen, laten de bewoners weten dat de maat vol is en dat er strengere regelgeving en handhaving nodig is om de buurt leefbaar te houden. Ze krijgen bijval uit de Korrewegwijk: ‘De gemeente Groningen

Dwingelderveld is het ‘Stilste gebied van Nederland’

Het Dwingelderveld is het ‘Stilste gebied van Nederland’. Dat maakte boswachter Arjan Postma donderdag 17 september namens de jury van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) bekend bij het bezoekerscentrum Dwingelderveld. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra nam als prijs een ‘stiltebankje’ in ontvangst die in het Dwingelderveld een mooie plaats heeft gekregen. Nationaal Park Dwingelderveld is het grootste

Polderen in speeltuinen

Dat het heel nauw komt met de aanleg en aanpassing van speeltuinen, hebben we deze maand weer enkele keren kunnen lezen. In Sliedrecht waren bewoners niet blij toen de gemeente zonder overleg een speeltoestel had aangepast op grond van een klacht over geluidsoverlast. In Utrecht stonden twee groepen bewoners tegenover elkaar: een groep die had