Motorsportclub moet pieken achterhalen

Om geluidmetingen te kunnen doen gedoogt de gemeente Ooststellingwerf drie sessies van maximaal drie uur van motorsportvereniging Prikkedam, op reguliere trainingsmomenten, zonder dat een teveel aan lawaai de vereniging op een nieuwe dwangsom komt te staan, schrijft de Leeuwarder Courant. In december 2016 heeft de motorclub in Makkinga zonder vergunning een geluidsscherm geplaatst op de

Gezamenlijk plan beperking geluid motorsport De Kempen

Motorcrossclub de Kempen, de gemeente Bladel en gemeente Eersel, het Kempisch Bedrijvenpark en MS Schippers hebben afgelopen maanden afspraken gemaakt. Dit om met de komst van de nieuwbouw van MS Schippers veranderingen in het geluid van de motorcross te voorkomen en stappen te zetten in de richting van verbetering. Een intense en unieke samenwerking voor

Petitie om ‘verbod op overlast’ in APV

Er komen regelmatig allerlei petities langs over geluidsoverlast. De Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast (UStG) heeft een interessante: tegen woonoverlast in Utrecht. Met de petitie wil de organisatie de gemeenteraad ervan overtuigen om een verbod op woonoverlast op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Jaarlijks komen er bij de gemeente ca. 2000 klachten binnen,

Verbreding N35: stil asfalt en schermen

Op 15 januari is het Ontwerp Tracébesluit van de verbreding van de N35 Nijverdal – Wierden gepubliceerd. Zowel de doorstroming van het verkeer als de verkeersveiligheid op de N35 tussen Nijverdal en Wierden vormen namelijk een probleem. De verkeersdrukte neemt de komende jaren toe, waardoor ook de kans op problemen toeneemt, zoals files en verkeersongevallen.

Actieplan Geluid Utrecht: variatie in maatregelen

Utrecht groeit en het verkeer in de stad neemt toe. Mensen hebben daarom overlast van verkeerslawaai. Er zijn straten met veel verkeer en woningen dicht op de weg. Net als andere grote steden en provincies moet ook de gemeente Utrecht een Actieplan Geluid maken. Het actieplan laat zien welke mogelijkheden er zijn om het geluid

Overzicht jurisprudentie november – december 2018

Auteur: Daniëlla Nijman, Halsten law firm Een selectie uit de grote hoeveelheid uitspraken van de afgelopen maand: Activiteitenbesluit Stemgeluid zorginstelling: ABRvS 28 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3880 In Bergen op Zoom is een praktijk voor geestelijke gezondheidszorg gevestigd. Gedurende drie dagdelen per week wordt een groepje van 8 tot 15 kinderen behandeld in de leeftijd van 5

Geluidhinder uit landelijke monitoring in kaart

Het RIVM heeft in samenwerking met de GGD’en de ernstige geluidhinder van vrijwel alle soorten bronnen in kaart gebracht, én in een visuele zichtbaar op gemeente, wijk en buurtniveau. Het gaat daarbij niet om berekeningen, maar de hinderscores zijn een resultaat van enquêtes en een statistisch bevolkingsmodel. De kaarten zijn via de volgende links beschikbaar:

Proefcasus Eindhoven Airport

De huidige vergunning voor de burgerluchtvaart op Eindhoven Airport loopt af op 31 december 2019. Bovendien loopt de luchthaven tegen de grens van 43.000 toegestane civiele vluchten per jaar. Hoe de luchthaven zich tot 2023 en tot 2030 kan en mag ontwikkelen wordt onderzocht in de zogenaamde ‘Proefcasus Eindhoven Airport’. Daarin overleggen rijksoverheid (ministeries van

Geen hanen meer in Dronten

Het gemeentebestuur van Dronten heeft een verbod ingevoerd op het houden van hanen in de bebouwde kom. Volgens het college leiden hanen tot overlastsituaties. In Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen mag er in de bebouwde kom geen enkele haan meer gehouden worden. Het verbod geldt niet voor locaties die bestemd zijn voor het houden van dieren,

Meer geluidoverlast, vooral door buren

In drie jaar tijd is het aantal overlast-meldingen door burenlawaai met 10% gestegen. Dit blijkt uit een analyse door de Volkskrant van een half miljoen meldingen van geluidsoverlast bij de politie in de periode 2014-2017. Het aantal meldingen van overlast door horeca en evenementen blijkt juist af te nemen. Woningcorporaties constateerden dat vooral huurders met

Hulp bij burgermetingen

RIVM ondersteunt burgerwetenschappers bij geluidsmetingen Het wordt voor burgerwetenschappers mogelijk om naast luchtkwaliteit ook geluidsniveaus te meten. Voor een pilotproject in Schiedam bouwt het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)  eenvoudige sensorapparatuur (op basis van bestaande technologie) om zowel hoog- als laagfrequent geluid te registreren. In de toekomst wil het RIVM burgers en gemeenten ondersteunen

‘Orkaan van voetballende kinderen’

Hoewel ze vlak bij Schiphol liggen, is het niet het gebrom van vliegtuigen waar de bewoners aan de Dennenlaan in Leimuiden tegen protesteren. Ook het verkeer op de verbrede provinciale weg wordt voor lief genomen. Maar de stemmetjes van de pupillen en junioren van voetbalclub Kickers ’69 en fluitje van de scheids is een ‘orkaan

Cumulatief geluid in omgevingsvisie Olst-Wijhe

De gemeente Olst-Wijhe vreest een extra stapeling van geluid als Lelystad Airport open gaat. Ze gaat de GGD daarom vragen wat de gevolgen voor de gezondheid zijn bij deze opeenstapeling van lawaai. De optelsom van geluid krijgt ook een plek in de toekomstige Omgevingsvisie. Dat schrijft De Stentor. Nieuwe WHO-normen Het CDA vroeg Olst-Wijhe om

Zonnepanelen in Actieplan Geluid Overijssel

De provincie Overijssel gaat onderzoeken of zonnepanelen te geplaatst kunnen worden op de geluidsschermen en wallen langs de provinciale wegen. De Statenfracties GroenLinks en D66 deden daar eerder dit jaar een voorstel toe, aldus RTV Oost. Het voornemen komt in het Actieplan Geluid. De provincie Overijssel heeft over een lengte van ruim 10,5 kilometer geluidswallen

Eerste geluidlabel vloerproducten

Geluid door lopen van bovenburen is de meest voorkomende hinder in meergezinswoningen. Geluidslabels op producten zijn een belangrijke stap richting minder geluidsoverlast. Sinds kort zijn er ook labels voor vloerisolatie, waardoor grote studies minder nodig zijn. Het aantal sterren op een label bepaalt in hoeverre het product isoleert. De eerste geluidlabels NTA 5098 zijn nu