Onderzoek geluid drones voor maaltijdbezorging

In andere landen is het misschien al werkelijkheid, maar in Nederland bezorgen drones nog niet je pizza of wokgerecht. Wel wordt er nu geëxperimenteerd door Just Eat Takeaway-onderdeel Thuisbezorgd.nl op initiatief van Dutch Drone Delta. Met een drone bezorging, zal het eten sneller bezorgd zijn, omdat deze geen rekening hoeft te houden met het wegverkeer

Resultaten GGD-Gezondheidsmonitor geluid bekend

Door scheurende auto’s en voorbijrazende brommers wordt er veel lawaai veroorzaakt, vindt bijna zeven procent van de Nederlanders. Daarnaast is er ernstige hinder van buren (ook zeven procent) en van vliegtuigen en treinen. Dit blijkt uit cijfers van de Gezondheidsmonitor, een enquete-onderzoek van het CBS, RIVM en de GGD’en. Op landelijk niveau leidt blootstelling aan

Proef gestart anders bouwen tegen luchtvaartgeluid

Minister Barbara Visser en wethouder Jurgen Nobel knipten bij het fieldlab geluidsadaptief bouwen een lintje door, waarmee verder onderzoek rond geluidsadaptief bouwen officieel kan beginnen. Het is voor het eerst dat we gebouwen nabootsen en aanpassen om te kijken hoe dit precies invloed heeft op vliegtuiggeluid’, zegt Martijn Lugten, onderzoeker aan de faculteit Bouwkunde van

Overheden betalen meer metingen RTH Airport

Zuid-Holland gaat betalen voor een flink aantal metingen dat in de woonwijken rond Rotterdam The Hague airport gevoerd gaat worden. Op deze manier wil de provincie de geluidsoverlast beter in kaart brengen. Door het toegenomen aantal vakantievluchten, klagen er namelijk al jaren tal omwonenden. In augustus kwamen er dit jaar 10.986 klachten binnen, ten opzichte

Goirle wil nieuw onderzoek na reflectie hoger scherm

Omdat de geluidswal langs de A58 bij Goirle nu 11 meter is in plaats van 2,2 en ook nog dichter bij de weg staat, kloppen de berekeningen van het geluidsoverlast van Rijkswaterstaat niet meer, vindt de gemeente Goirle. Goirle is dan ook naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestapt voor een handhavingsverzoek. Al sinds

Overzicht jurisprudentie aug/sept 2021

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. warmtepompen, inpassing van woningbouw naast bedrijvigheid, stemgeluid bij een school, rekenproblemen bij toepassing van een ‘comfortbox’ en de Zondagswet. Het is een selectie van de uitspraken die in de periode van 28 juli tot en met 22 september 2021

Meppel in maag met geluid eigen biocentrale

Lawaai, rook, stank en extra kosten; dit zijn de gevolgen van de biomassacentrale in Meppel. De inwoners zijn het zat en zijn, samen met raadsleden, naar de gemeente gestapt om duidelijk te krijgen, wie hier verantwoordelijk voor is. “Wij ervaren veel lawaai-overlast van de ventilatoren”, vertelt een inwoner bij RTV Drenthe. “Daarnaast geeft de centrale

Burgernetwerk meet met RIVM spoorgeluid America

In het project ‘Burgermeetnetwerk Spoor America’ meten inwoners van America (Noord-Limburg) een jaar lang geluid van treinen aan het spoor en bij hun woning. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  helpt de inwoners bij de metingen en doet aanvullend onderzoek om de overlast in kaart te brengen. Het project start in het najaar van 2021 en loopt

Sluiten Maastricht Airport optie voor provincie

Het college van de provincie Limburg wil eventueel door laten rekenen wat de financiële en maatschappelijke gevolgen zouden zijn, wanneer Maastricht Aachen airport zou sluiten en een andere bestemming zou krijgen. Dit schrijven ze aan de Provenciale Staten. Tijdens het doorrekenen zal gekeken worden naar bereikbaarheid, investeringen, beheer, onderhoud, milieuhinder, klimaatverandering en werkgelegenheid. Hierbij zullen

Reactie artikel radar-enquete motorherrie

Ingezonden brief van Hugo Pinksterboer, MotorrijdersActieGroep (MAG)De MAG zet zich al meer dan dertig jaar in voor veilig, vrij en betaalbaar motorrijden, zie www.motorrijdersactiegroep.nl Fijn dat jullie in het artikel “Enquête Radar: strenger handhaven motorrijders” aandacht besteedden aan deze enquête, vooral omdat er ook motorrijders aan het woord komen. Wel is het jammer dat in

Geluidadaptief bouwen tegen luchtvaartgeluid

Van woensdag 29 september t/m vrijdag 1 oktober wordt de Makathon Geluidadaptief en Circulair bouwen georganiseerd. De Makathon, een middel om bedrijven, overheden en kennisinstellingen te laten aansluiten in de ontwikkeling van digitale technologie, vindt plaats op de locatie van C-Beta in Hoofddorp die middenin een gebied ligt met volop uitdagingen als het gaat om

Gericht onderzoek hinderbronnen haven Antwerpen

Uit een geluidsstudie van het Havenbedrijf Antwerpen en gemeente Beveren blijkt dat scheepsmotoren veel geluidsoverlast veroorzaken voor de omwonenden van de Antwerpse haven, die al geregeld klaagden over het lawaai. Het havenbedrijf geeft aan dat het doel van de studie is om gerichte maatregelen te kunnen nemen. Het onderzoek geeft wel aan dat de hinder

RIVM: geluid windmolens hinderlijk, niet ziekmakend

Volgens onderzoek van het RIVM zijn windmolens niet per definitie ziekmakend. Ze geven aan dat de hinder die mensen ondervinden van windturbines wel indirect andere gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Ze hebben gekeken naar slaapverstoring door windturbines, maar de resultaten hiervan bleken te verschillen. Ook voor gezondheidseffecten zoals hart- en vaatziekten en effecten op de mentale gezondheid

Programma congres GTL-2021 bekend

Op 9 en 10 november 2021 is het 24e congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL) gepland. Het programma is intussen bekend. De organisatie verwacht op de vertrouwde manier met volle zalen en een gezellige beursvloer, het grootste jaarlijkse evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in de Benelux weer te organiseren, in de Expo Hoevelaken. Met

RIVM: Methode berekening hinder Schiphol niet actueel

Bij het bepalen van de ernstige geluidhinder en slaapverstoring rond Schiphol wordt deels uitgegaan van wetenschappelijke kennis die aan actualisatie toe is. Daarnaast zijn de modellen en gebruikte onderliggende gegevens de afgelopen jaren meerdere keren veranderd, maar het is niet voor iedereen te volgen wat er precies veranderd is. Hierdoor is het niet duidelijk of

Proef containerwijk Hoofddorp tegen hinder Schiphol

Als onderzoek naar een nieuwe woonwijk bij vliegvelden, wordt er bij Hoofddorp vanaf 15 juni een containerdorp gebouwd. Dit om te kijken of het geluid van de vliegtuigen hiermee getemperd kan worden. De containers zullen de gebouwen nabootsen, zodat er geëxperimenteerd kan worden met positionering, materialen, vormgeving, etc. Het experiment wordt uitgevoerd door de gemeente

Woningkopers Arnhem dupe geluidberekeningen

In Arnhem maakt een recyclingbedrijf bezwaar tegen de nieuwbouw van woningen. De gemeente heeft de vergunning al afgegeven, de projectontwikkelaar heeft de woningen al verkocht, maar de bouw ligt nu stil. Xeni Frencken kocht vorig jaar een huis dat al lang in aanbouw moest zijn. Maar zij ziet enkel nog braakliggend terrein. Aan de overkant

NSG-richtlijn muziekspectra horeca aangepast

Zo’n zes jaar geleden bracht de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) een richtlijn uit bedoeld voor de beoordeling van muziekgeluid in horecabedrijven. Deze richtlijn is meer up-to-date gemaakt. Zo wordt het meten van de geluidoverdracht meer en meer uitgevoerd in tertsbanden, mede omdat NEN 5077 dat inmiddels voorschrijft. Als de gegevens beschikbaar zijn in tertsbanden, ligt