Online magazine over geluid

Amstelveen bouwt toch in zone Schiphol

De gemeente Amstelveen wil toch 2.500 studentenwoningen bouwen onder de oostelijke aanvliegroute van Schiphol. Dat blijkt uit de conceptversie van de Gebiedsvisie Kronenburg Uilenstede. Dat is opmerkelijk want recent hield ‘luchtvaartminister’ Cora van Nieuwenhuizen woningbouwplannen voor de kantorenwijk Kronenburg tegen, aldus Het Parool en nul20.nl. Volgens het Luchthavenindelingsbesluit is woningbouw direct onder vliegroutes nauwelijks mogelijk;

Walvissen sterven door sonar

Regelmatig spoelen er walvissen aan op stranden, waarna ze langzaam sterven. Wetenschappers denken de oorzaak gevonden te hebben. Het was al langer bekend dat ze dat vaak doen als ze zijn blootgesteld aan scheepssonar, vooral die gebruik maken van middenfrequenties. Een studie van meer dan twintig experts ontdekte nu ook waarom: ze krijgen er decompressieziekte

Eerste bevoorrading supermarkt grote e-truck

Deze maand zijn er voor het eerst in Europa grote elektrische vrachtwagencombinaties, dus met aangekoppelde trailers, ingezet voor de bevoorrading van enkele supermarkten. De primeur was voor supermarkten in Amsterdam. Dat schrijven onder meer Het Parool en groen7.nl. Het gaat om een proef waarbij drie elektrische en twee plug-in hybride vrachtwagens met een aanhanger worden

Ronde-tafelgesprek over geluid in Tweede Kamer

In de komende Omgevingswet gaat er veel veranderen met betrekking tot de geluidwetgeving. Daarom is er op initiatief van diverse kamerleden een ronde tafel gesprek gehouden (ca. 2 uur) met zeven deskundigen uit de geluidwereld. U kunt het gesprek hier terugzien. Aanwezig namens de Tweede Kamer waren Christine Teunissen (Partij voor de Dieren), Erik Ziengs

Overzicht jurisprudentie dec. 2018 / jan. 2019

Auteur: Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Ruimtelijke ordening Watersportgebied Rif010: ABRvS 2 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:8 De eerste geluiduitspraak van het jaar gaat over het project Rif010, dat hier al eerder aandacht kreeg. Het project houdt in dat een deel van de Steigersgracht in Rotterdam wordt omgevormd tot een watersportgebied met een kunstmatig rif waar straks kan

Ontwikkeling nieuwe elektrische huisvuil-trucks

In samenwerking met de publieke huisvuilinzamelaars HVC, ROVA en Stadsbeheer Rotterdam ontwikkelt het bedrijf VDL Translift in Dronten op basis van de met DAF Trucks ontwikkelde elektrische aandrijflijn, vier elektrische voertuigen voor de inzameling van afval. Het plan is dat de voertuigen later dit jaar in gebruik worden genomen, aldus diverse bronnen. Vuilniswagens rijden over

Pop-up-Papendrecht (PUP) onder de loep

Van zaterdag 24 november tot en met zondag 9 december vond het nieuwe evenement Pop Up Papendrecht plaats, ofwel PUP. Een moest een feest voor alle leeftijden zijn met uiteenlopende optredens en activiteiten. Veel mensen hadden er plezier, maar diverse omwonenden klaagden. Op verzoek van de gemeenteraad laat de burgemeester een geluidonderzoek instellen, schrijft Papendrecht.net.

Motorsportclub moet pieken achterhalen

Om geluidmetingen te kunnen doen gedoogt de gemeente Ooststellingwerf drie sessies van maximaal drie uur van motorsportvereniging Prikkedam, op reguliere trainingsmomenten, zonder dat een teveel aan lawaai de vereniging op een nieuwe dwangsom komt te staan, schrijft de Leeuwarder Courant. In december 2016 heeft de motorclub in Makkinga zonder vergunning een geluidsscherm geplaatst op de

Gezamenlijk plan beperking geluid motorsport De Kempen

Motorcrossclub de Kempen, de gemeente Bladel en gemeente Eersel, het Kempisch Bedrijvenpark en MS Schippers hebben afgelopen maanden afspraken gemaakt. Dit om met de komst van de nieuwbouw van MS Schippers veranderingen in het geluid van de motorcross te voorkomen en stappen te zetten in de richting van verbetering. Een intense en unieke samenwerking voor

Geen verbreding of hogere snelheid nodig op N201

Voor een toekomstbestendige provinciale weg N201 in de provincie Utrecht tussen Amstelhoek (nabij Uithoorn) en Vreeland (bij Hilversum) is geen ingrijpende verbreding en geen aanpassing van de huidige maximumsnelheid van 80 km per uur nodig. Die keuze leggen Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten voor. Om de doorstroming en de bereikbaarheid te verbeteren en de

Verdrievoudiging klachten Schiphol in 2018

Dat de klachten over Schiphol zijn gestegen, was te verwachten. Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) heeft in 2018 echter maar liefst drie keer zoveel klachten binnen gekregen het vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwjaarsspeech van Schiphol-topman Dick Benschop. Maar liefst 11.500 mensen hebben aangegeven overlast te ervaren van het vliegverkeer. Dat is drie keer

Petitie om ‘verbod op overlast’ in APV

Er komen regelmatig allerlei petities langs over geluidsoverlast. De Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast (UStG) heeft een interessante: tegen woonoverlast in Utrecht. Met de petitie wil de organisatie de gemeenteraad ervan overtuigen om een verbod op woonoverlast op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Jaarlijks komen er bij de gemeente ca. 2000 klachten binnen,

Verbreding N35: stil asfalt en schermen

Op 15 januari is het Ontwerp Tracébesluit van de verbreding van de N35 Nijverdal – Wierden gepubliceerd. Zowel de doorstroming van het verkeer als de verkeersveiligheid op de N35 tussen Nijverdal en Wierden vormen namelijk een probleem. De verkeersdrukte neemt de komende jaren toe, waardoor ook de kans op problemen toeneemt, zoals files en verkeersongevallen.

Discussie Etten-Leur over snelweghinder

De gemeentelijke fractie van GroenLinks in Etten-Leur wil dat de geluidswal langs de A58 wordt aangepast. Dat zou tegelijkertijd kunnen gebeuren met de aanleg van het zonnepark op de wal, schrijven de Internetbode en BN De Stem. Op 19 december was er een informatiebijeenkomst over de aanleg van een zonnepark op de geluidswal langs de

Actieplan Geluid Utrecht: variatie in maatregelen

Utrecht groeit en het verkeer in de stad neemt toe. Mensen hebben daarom overlast van verkeerslawaai. Er zijn straten met veel verkeer en woningen dicht op de weg. Net als andere grote steden en provincies moet ook de gemeente Utrecht een Actieplan Geluid maken. Het actieplan laat zien welke mogelijkheden er zijn om het geluid

Actualisatie woonschepen en geluidregels

Door Erik Willighagen, adviseur bij Alcedo Alleen ligplaatsen beschermd De gebruikelijke geluidsregels (volgens onder andere de Wet geluidhinder en het Activiteitenbesluit) beschermen woonschepen zelf niet. De ligplaats (de plek waar het woonschip ligt) wordt wél beschermd. Belangrijk is dat de bescherming alleen geldt voor ligplaatsen die in een bestemmingsplan zijn opgenomen. Als een ligplaats niet

Overzicht jurisprudentie november – december 2018

Auteur: Daniëlla Nijman, Halsten law firm Een selectie uit de grote hoeveelheid uitspraken van de afgelopen maand: Activiteitenbesluit Stemgeluid zorginstelling: ABRvS 28 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3880 In Bergen op Zoom is een praktijk voor geestelijke gezondheidszorg gevestigd. Gedurende drie dagdelen per week wordt een groepje van 8 tot 15 kinderen behandeld in de leeftijd van 5

Metingen Moerdijk werkelijke geluidbelasting HSL-Zuid

Bewoners in Zevenbergschen Hoek ondervinden regelmatig geluidsoverlast van de HSL, die langs het dorp loopt. Om meer duidelijkheid te krijgen over de werkelijke overlast die bewoners ervaren, heeft het college besloten om binnenkort geluidsmetingen te laten uitvoeren. 1 miljoen van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft eerder aangegeven

Geluidsspectra binnenshuis

auteur: ir. Theodoor Höngens, senior adviseur Bouw en Omgeving bij M+P (www.mp.nl) Geluidsspectrum maatgevend voor hinder binnenshuis Naast het geluidsniveau buiten is ook het geluidsspectrum van wezenlijk belang voor het binnenniveau in woningen. Er wordt van uitgegaan dat met de eisen uit het Bouwbesluit en de Wet Milieubeheer een voldoende bescherming wordt gerealiseerd. Maar dat